По-долу сме се опитали да систематизираме процеса на подготовката от ваша страна за изработка на сайта ви. 1. Изяснете идеята си, какво целите- презентация на фирмата ви, продажба он-лайн и т.н., изяснете си точно какво желаете да има в него – така ще се избегнат...