През 2019 година в  платформата WordPress  се съхраняват и успешно развиват  33%  от общия брой сайтове в Мрежата. Колкото по-популярна и използваема е една платформа, толкова по-редовно тя е обновявана, развивана и коригирана откъм грешки. Това прави WordPress...