Общи условия

Информация/общи условия за изработка на сайт

  1.     Данни за изпълнителя:

Бул Уеб ЕООД,

ЕИК: 201474472,

адрес: гр. София ул. Будапеща 38,

е-mail: info@kupisait.eukupisait@abv.bg,

тел:  02/441-27-50              0879/ 33-74-05

  1.     Описание на предлаганите услуги:

1. Преди да се започне работа по изработката на сайт, клиента избира пакет от обявените в сайта, съответно темплейт (ако е с готов дизайн), брой бутони, домейн (име за сайта) и предоставя материалите за сайта (текст и снимки).
1.1 Фирмата не пише текстове и клиента отговаря изцяло за съдържанието на сайта си с предоставените материали за правописни грешки и “copywriting”.
1.2 При закупен хостинг или желание на клиента за ползването на друга фирма за хостинг, цената за изработка на сайта е +20%. 

1.3 При регистрация на домейн чрез нас, домейна (името на сайта пример: firma.com) винаги е собственост на клиента и се регистрира на подадените от клиента данни (име, телефон, имейл). Необходима е верификация на домейна в срок от 15 дни от регистрацията му. Верификацията се осъществява, като се кликне на линка в полученият имейл, получен на имейла който клиента е подал за регистрация на домейна.

1.4. Всички оферти, запитвания и поддръжки се осъществяват само писмено- за да се избегнат недоразумения.

2. Клиента заплаща 100% авансово или  50% авансово преди започване на работа и 50% след като сайта е завършен. При еднократното плащане на цялата сума клиента може да получи отстъпка от цялата цена в размер на -5%, за сума над 200лв.
2.1 При отказ от поръчката от страна на клиента – аванса не се възстановява.
2.2 При не подадени материали за сайта, както и липсата на кореспонденция две седмици след поръчката и авансовото му плащане, поръчката се счита за изпълнена и клиента дължи цялата сума за изработката му.
2.3 Сайта става собственост на клиента след окончателното му заплащане.
2.4 Клиента получава инструкции и достъп до администраторският панел, след като сайта е окончателно платен, с цел ограничаването на достъпа по време на работата по него. Клиента получава необходимият му достъп до сайта спрямо пакета му и с цел запазване на сайта от некомпетентна администрация. Пълният достъп се предоставя на риск за клиента и според тарифата на компанията към момента(85лв)- важи само за информативните сайтове, фирмата не предоставя и допълнителни инструкции за това.
2.5 Клиента дължи плащане до 5 дни след възникването на основание за такова и след като е уведомен. След 10-тия ден клиента дължи такса за забавяне на плащането в размер на 10% от неплатената сума.
2.6 За всяко плащане се издава касова бележка и/или фактура.

3. Клиента има право да следи процеса на работа по сайта му през цялото време. Да задава въпроси свързани с изработката му, както и да получава актуална информация.

4. Фирмата не осигурява безплатна техническа поддръжка на изработените сайтове след предаването им, освен ако не е включена в цената на пакета или не е доплатено за такава.

5. Фирмата не отговаря за щети, нанесени върху сайта вследствие на неправилното му администриране или даване на достъп на 3-ти лица. Поддръжката също не го покрива.

6. Материали за бъдещият сайт се подават и приемат до 5 дни след подаване на поръчката за сайта .

7. Плащането на хостинг, не означава плащане – поддръжка и корекции на сайт, а качването и поддържането на сайта/вете в интернет пространството и видимостта им в интернет.

7.1.  Срока на хостинга и домейна започва да тече от дата на поръчката/плащането.

8. При нужда от възстановяване на сайт /по една или друга причина/ от архив е възможно само, ако клиента е съобщил за това в рамките на 4 дни от изчезването му от интернет пространството.  Услугата е безплатна, ако е спазен срока. Важи само за ползващите наш хостинг! При изваждане на архив на сайт по стар от 1 месец (ако е наличен), клиента заплаща такса в размер на 50лв.

9. Офисът работи всеки работен ден от 9:00-14:00 часа, освен ако не е поставено друго съобщение в сайта. Не е необходимо да уговаряте среща, в офиса винаги има няколко човека на ваше разположение.

10. За пакетите до 25 страници и с неограничен брой въвеждаме  информация в рамките на   10 уърдовски страници и 10 снимки или 10 продукта или 10 обяви според вида на сайта, след което клиента въвежда сам останалите посредством административен панел за управление на съдържанието, освен ако не е договорено друго.

11. След изработка на сайта и окончателното му плащане на Потребителя се предоставя достъп до административен панел. Клиента е длъжен да извърши тестове до 3 дни след предаването му и при грешка да информира своевременно.

12. Корекции в дизайна в процеса на работа се приемат се до 3 пъти, не неограничено (за сайтовете с индивидуален дизайн).

                                      Цена на услугите и  възстановяване на суми

13. Всички услуги имат обявени цени в лева.

– Клиента заплаща 50% авансово преди започване на работа и 50% след като сайта е завършен. При еднократното плащане на цялата сума клиента получава отстъпка от цялата цена в размер на -5%, за сума над 200лв.

– Услуги като уеб дизайн , домейн, хостинг и поддръжка не подлежат на възстановяване на суми.

– Не подлежат на възстановяване суми платени за услуги които се извършват еднократно като регистрация на домейн, изработка на уеб сайт, поддръжка.

                                   Условия и начин на получаване на услугата:

14. Текстовите материали се приемат на електронен носител или на имейл. За набор на текст от хартиен носител или снимка се доплаща минимум 20лв.

15. Обучението включено в пакетите, не включва обучение по компютърна грамотност. За управление на сайтовете е необходима минимална такава ( писане на текст в word, ползване на имейл). Ако нямате такава силно желателно е да ползвате някакъв пакет поддръжка.

                                     Срок на предоставяне на услугата:

16. Срока е приблизително: за сайт с готов дизайн 7 работни дни, за сайт с индивидуален дизайн 14 работни дни или написаното в офертата (което е и с предимство). Въпреки това срока за изработка на сайта е ориентировачен и зависи от скоростта на комуникацията и подаването на материали от клиента. За сайт по дизайн на клиента срока е до предлагането на първият вариант на дизайна.

                                      Други

17. В пакетите за изработка на уеб сайтове е включена базова оптимизация. Която е базова и не гарантира първа страница в гугъл, още повече – зависи от подадените ключови думи и ключовите думи на които клиента желае да излиза. За първа страница в гугъл препоръчваме,  гугъл реклама или абонамент при фирма за сео  оптимизация.

18. Он-лайн магазините се предлагат само като пакетен продукт – он-лайн магазин и поддръжка. Поддръжката е неизменна част от пакета на он-лайн магазина. Поддръжката на онлайн магазините включва техническа поддръжка на магазина- при нужда неограничена като време , помощ по телефон, имейл, скайп  или на място в офиса в работно време до 4 часа (без качване на материали по сайта, извън първоначално дадените при създаването му, без инсталиране на модули и корекции по готовият вече магазин). Поддръжката е неизменна част от пакета на он-лайн магазина.

19. На всички изработени сайтове се поставя най-долу със ситен шрифт “design by kupisait”. Премахването му е допълнителна услуга и се заплаща по текущият ценоразпис.

20. Пакетите за поддръжка важат само при предплащане от минимум  1 година, а за Пакет “месечен стандартен” – е необходим договор за 6 месеца или предплащането им. Времето за реакция за поддръжката при среден обем на работа  е 2-3 работни дни.

21.1. Исканите корекции и запитвания се приемат само писмено за да се избегнат недоразуменията.

21.2 За он-лайн магазините: Потребителя има достъп само до административния панел на сайта (магазина)

22. От поддръжката клиента може да се възползва само писмено по e-mail, и съобразено с неговият абонамент абонамент.

23. Фирмата не носи отговорност за модули и темплейти- закупени и/или инсталирани от трети страни, както и за несъвместимостта им.

С  направената поръчка (онлайн или в офиса на фирмата) потребителя се съгласява с гореописаните общи условия и се задължава да ги спазва.

                                     Защита на личните данни и плащанията:

Изпълнителя прилага мерки за защита на личните данни на потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

Сайта на изпълнителя е подсигурен с ssl сертификат за криптиране на данните и повишаването на сигурността.

  •          Фирмата си запазва правото да променя актуалните цени и услуги. Посочените цени и услуги са актуални към момента на поръчката/офертата.