Вече и в България влезнаха в сила европейските правилата за достъпност на уеб сайтовете предлагащи обществени услуги и публични функции . Т.нар. Хармонизиран СТАНДАРТ EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТТА НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ИКТ. В него са заложени различни изисквания с цел по-добрата достъпност на сайтовете спрямо интернет връзката. Възможностите на устройството и възможностите на крайният потребителна сайта. Както и по-специално за хората с увреждания. Част от тях включват алтернативни текстове на изображенията- т.нар. “alt” текст. За да може този текст да се зареди при невъзможност за показване на самото изображение. Това е изключително важно и за оптимизацията на  сайтовете.

Добър контраст между текста и фона – за по-добра четливост. Достатъчно информативни заглавия на страниците за лесен ориентир на потребителите за да могат да разберат съдържанието и целта на уеб страницата. За същата цел е необходимо и в сайта да има и задължително „карта на сайта“.  С нея може да се види бързо и добре структурата на сайта. В картата трябва да са включени всички менюта, категории и съдържание. Всяка администрация също така следва и да осигурява и обратна връзка в сайта. Същото важи и за  мобилните приложения трябва да има контакт, за  сигнали за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието. Затова е добре тези критерии да бъдат спазени още при изработката на сайта.

Задължението на административните органи е и да изготвят и публикуват на видно място – „декларация за достъпност“. Това е една добра посока и стандарт особено за административните услуги. Те трябва да са достъпни за всички, както и за лица с увреждания.

достъпност на сайтовете
0
Количката е празна